BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI OKUYUCU İLE BULUŞTU
İlimiz ve bölgemizin kalkınmasına yönelik tarımdan hayvancılığa birçok konu hakkında çözüm önerilerinin gündeme getirildiği ‘Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi´ bildiri özetleri kitabı yayınlandı.
Tarih: 28.11.2019 07:59:28

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muş Valiliğinin destekleri ile 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ‘Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi´ bildiri özetleri kitabı okuyucu ile buluştu. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde açılan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Türkiye´de tarımsal potansiyel açısından en önemli illerinden birisi olan Muş‘un tarımda teknolojik gelişmelerden ve değişimlerden faydalanması amaçlanan kongreye Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat´ın kongre onursal başkanlık yaptı. Kongre düzenleme kurulu başkanlığının MŞÜ Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi´nde sunumu yapılan bildirilerin özetleri kitabının yayınlanması ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları aktardı: “İnsan medeniyeti ve hatta dünya üzerindeki canlılık topraksız düşünülemez. Canlılığın en temel varoluşsal nedeni olan toprak; aynı zamanda insanın kültür, din ve medeniyetinin ana parçasıdır. İnsanın toprakla olan üretim ve mülkiyet ilişkisi, tarih boyunca yeniden şekillenmiştir. Toprağı, bitkiyi ve hayvanı yerinde kontrol edip üretime yönelik işleyebilen insan, yerleşik hayata geçmenin bir sonucu olarak köyler, şehirler ve hatta imparatorluklar kurmuştur. Tarım adı verilen bu yeni etkileşim biçimi “medeniyetlerin” doğmasına neden olmuş ve böylece insanlık, kendi varlık serüveninin sürekli olan işaretlerini zamana karşı koyacak şekilde mekâna nakşetmiştir. Ülkemizde insanın doğayla olan etkileşiminin ara yüzü olan tarımın değişim seyri, dünya ile yarışır düzeye henüz ulaşmamış ise de özellikle son yıllarda gelişen kitle iletişim araçları ve teknoloji sayesinde ülkemiz, “küçük bir kasaba” haline gelen dünyadaki tarımın mevcut durumundan ve uygulamalardan etkilenmektedir. Bu bağlamda tarım ile ilgili aktiviteler ve tarımsal bilgi üretimi devlet hiyerarşisi içerisinde iki ana kanal üzerinden gelişmektedir; Üniversiteler ve Tarım ve Orman Bakanlığı.”

“Ülke Çapında Hak Ettiği Konuma Erişmedi”

Muş´un tarım potansiyeli açısından Türkiye´nin en önemli illerinden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Karadağ, alt yapıya uygun bir teknolojik gelişim ve değişimi sağlayacak kurumsal desteklerin yetersiz olması sebebiyle ekonomik gelişmişlik sıralamalarında ülke çapında hak ettiği konuma erişmediğini ifade ederek şunları aktardı: “Ülkemizde 40´ın üzerinde farklı adlar altında Ziraat Fakültesi bulunmakla birlikte, 2017 yılında Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) ile Türkiye´de tarımsal potansiyel açısından en önemli illerinden birisi olan Muş‘un tarımda teknolojik gelişmelerden ve değişimlerden faydalanması amaçlanmıştır. Muş, tarım potansiyeli açısından Türkiye´nin en önemli illerinden birisi olmasına karşın bu alt yapıya uygun bir teknolojik gelişim ve değişimi sağlayacak kurumsal desteklerin yetersiz olması sebebiyle ekonomik gelişmişlik sıralamalarında ülke çapında hak ettiği konuma erişememiştir. İlin bu makûs talihinin, sahip olduğu ekonomik alt yapıya uygun bir ekonomik ve sosyolojik üst yapı inşa edilmesi ile mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. İlimizin ekonomik yapısı tarıma endekslidir. Tarım içerisinde öne çıkan alt sektör ise hayvancılıktır. Bu ekonomik yapı tamamen ilin sahip olduğu üretim faktörleri olan toprak (arazi), ucuz ve bol işgücü ile ilgilidir. Ülkemizin yekpare olarak en büyük üçüncü ova arazilerinden birine sahip olan Muş, Muş Ovası (165 000 ha) başta olmak üzere Bulanık Ovası (52 520 ha), Malazgirt Ovası (45 000 ha) ve Liz Ovası (16 000 ha) ile birlikte toplam 278 520 ha arazi varlığına sahiptir. Bu arazinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak olan Murat ve Karasu nehirlerinin yanı sıra, Büyük ve Küçük Hamurpet ile Kaz Gölleri ve Alparslan I ve II barajları ilimizin en önemli su kaynaklarını oluşturmaktadır. Buna karşın arazi ve su varlığındaki bu zenginliğin üretime dönüştürülmesinde 2 temel engel bulunmaktadır. İlk olarak ilin tarımsal arazi sınıfları tam olarak bilinmemektedir ve ovanın çeşitli yerlerinde ciddi bir taban suyu problemi bulunmaktadır. İl topraklarının üretime kazandırılabilmesi için ivedi bir biçimde toprak haritalama çalışmalarının yapılması ve yer altı suyu hidrolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. İlimizde iklim faktörleri tarımsal ürün deseninin üzerindeki en önemli kısıtlayıcı etkiye sahiptir. Uzun süren kış dönemini takip eden yağışlı ve donlu geçen bahar ayları özellikle tarla ve bahçe ürünleri açısından önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bölgeye uygun geççi bahçe bitkileri ve vejetasyon süresi kısa tarla ürünlerinin belirlenmesi bu nedenle önem arz etmektedir. Bitkisel üretimdeki bu olumsuz durum organik tarım ve çayır-mera arazisi bakımından umut vericidir. 2016 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Muş organik tarım ürünleri üretiminde 1. sıradadır. İl arazilerinde gübre kullanımı çok düşük düzeydedir ve pestisit kullanımı neredeyse yoktur. Sahip olduğu hayvan varlığını sürdürülebilir kılacak mera arazisine (718 204 ha) sahip olan Muş, ülkemizde Konya´dan sonraki en önemli ildir. İlimizin Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yoğunlaşmış Tarım-Alet Makine üretim sanayi tesisleri bulunmasına rağmen; burada üretilen alet ve makineler; römork, tek ve çift bıçaklı çayır biçme makinaları, ot toplama makinaları gibi basit alet ve ekipmanlardan oluşmaktadır.”

“Katkı Sağlayacak”

Karadağ, SÜTAŞ süt işleme tesisinin ihtiyaç duyduğu kalitedeki sütün teminini gerçekleştirmek üzere DAKA tarafından süt üreticilerinin eğitime alınması bu durumun olumlu şekilde değişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek şunları aktardı:  “İl genelinde hayvancılığın geleneksel metotlarla yapılması özellikle ahır hijyeni, hayvan hastalıkları ve süt kalitesi sorununu önemli derecede etkilemektedir. Bingöl ilinde açılması planlanan ve önümüzdeki yıllarda üretime başlaması beklenen SÜTAŞ süt işleme tesisinin ihtiyaç duyduğu kalitedeki sütün teminini gerçekleştirmek üzere DAKA tarafından süt üreticilerinin eğitime alınması bu durumun olumlu şekilde değişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında “Hayvancılık” alanında ihtisas üniversitesi olması; il ve hatta bölge hayvancılığının profesyonel bir şekilde uygulanmasına ilimizdeki bütün kurum ve kuruluştan çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu uğraşı ve gayretin ilk kıvılcımları olarak Türkiye´nin hayvan sayısı bakımından en önemli illerinden biri olan Muş´un hayvancılık yapısının incelenmesi ve yapısal özelliklerinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından başlatılmıştır. Son olarak kaz yetiştiriciliği açısından önemli bir üs olan ilimizde kaz yetiştiriciliğinin daha profesyonel ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için konuya dikkat çekmek adına yine UBF bünyesinde iki farklı “Kaz Çalıştayı ve Kaz günü” etkinlikleri yapılmıştır. İlimiz endemik fauna ve florası zengin bir ildir. Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TÜBİVES)´in yaptığı çalışmalara göre ilimiz 66 farklı endemik bitki türüne sahiptir. Muş lalesi son yıllarda yapılan çalışmalarla ülke genelinde ilimizle özdeşleşmiştir. Henüz kültüre alınmamış olan Muş Lalesi ile ilgili olarak MŞÜ Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Muş İli Endemik Bitkileri Projesi” ve “Muş Lalesinde Seleksiyon Islahı İle Çeşit Geliştirilmesi Projesi” adı altında iki farklı proje hazırlanmıştır. Bunun dışında ilimiz, Dünya Doğayı Koruma Birliği IUCN (International Union of Conservation of Nature) listesine göre nesli tükenmek üzere olan ve koruma altına alınan Telli turna ve Toy kuşlarının yaşam merkezi durumundadır. Ancak her iki kuş türü için bugüne kadar bir çalışma yürütülmemiştir. Herhangi bir ilin veya ülkenin gelişmişliği, ekonomik alt ve üst yapılarının uyuşmasına bağlıdır. İl düzeyinde bu uyuşmanın sağlanması noktasında MŞÜ UBF´de görev yapmakta olan bizler, yukarıda sathi olarak bahsettiğimiz konular hakkındaki “giriş” niteliğindeki çalışmalarımızı sunmak, senelerce bakir kalmış bu güzide ilin sorunlarına eğilmek isteyen akademisyen meslektaşlarımızla temas kurabilmek, onların yaptıkları çalışmalardan esinlenmek ve yarar sağlamak adına 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında “Muş Ovası Uluslararası Tarım Kongresi´ni düzenledik” diye belirtti. 
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
SULTAN ALPARSLAN OTAĞINDA 1. OLAĞAN KONGRE YAPILDI
SULTAN ALPARSLAN OTAĞINDA 1. OLAĞAN KONGRE YAPILDI
Malazgirt İlçesi´nde Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresini yoğun katılımla yaptı.
MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİLDİ
MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİLDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yatılı bölge okullarında görev yapan personellere yönelik Anka Temel personel eğitimi kapsamında “Çocukta Mahremiyet” konularında eğitim verildi.
BROŞÜR DAĞITILARAK BİLGİLENDİRME YAPILDI
BROŞÜR DAĞITILARAK BİLGİLENDİRME YAPILDI
Muş Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Kış Tedbirleri” kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
“HAYATA DEĞER KAT” ADLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“HAYATA DEĞER KAT” ADLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Muş Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Liderleri ve Gönüllü üyeler, İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Hayata Değer Kat adlı sunumu gerçekleştirdiler.
“GELECEK PARTİSİ” KURULDU
“GELECEK PARTİSİ” KURULDU
AK Parti´den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Gelecek Partisini” kurdu.
METEOROLOJİDEN MUŞ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
METEOROLOJİDEN MUŞ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
MUŞ´TA SON LAHANALAR SEYYAR TEZGÂHLARDA SATIŞA SUNULDU
MUŞ´TA SON LAHANALAR SEYYAR TEZGÂHLARDA SATIŞA SUNULDU
Çiftçiler, Muş Ovası´nda geçen Mayıs ayında ekimi yaptığı lahanaları yol kenarında kurdukları seyyar tezgâhlarda satışa sunuyor.
470 BİN ASILSIZ ÇAĞRI ‘PES´ DEDİRTTİ
470 BİN ASILSIZ ÇAĞRI ‘PES´ DEDİRTTİ
Muş İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi´ne 11 ay içerisinde düşen 493 bin çağrıdan 470 bininin asılsız çıktığı belirtilirken, yapılan asılsız ihbarlar ‘pes´ dedirtti.
MASA TENİSİ TURNUVASI BAŞLADI
MASA TENİSİ TURNUVASI BAŞLADI
Varto İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvası başlatıldı.
MUŞ´TA BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MUŞ´TA BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlimizde ilk defa yapılan Okul Sporları Bocce Petenk müsabakaları büyük ilgi gördü.
EĞİTİM TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞLADI
EĞİTİM TEMALI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞLADI
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) düzenleyeceği 6. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması için başvurular alınmaya başlandı.
EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜNDEN UMRE SÖZÜ
EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜNDEN UMRE SÖZÜ
Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim öğretim gören öğrencilere çeşitli hediyeler gönderen Yozgatlı Hayırsever işadamı Bilal Şahin, ayrıca 3 öğrenciye umre sözü verdi.
DÖNMEZ, SEMİNER VERDİ
DÖNMEZ, SEMİNER VERDİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesi seminer faaliyetleri adı altında; “21. yüzyıl: Tarihte Eğitimin Gördüğü En Özel Yüzyıl” konulu seminer verildi.
ÇİMEN, CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI KONFERANSI KATILDI
ÇİMEN, CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI KONFERANSI KATILDI
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Çimen, “IV. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Konferansı”na katılarak bir sunum yaptı.
VARTOLU ÖĞRENCİLERE HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILDI
VARTOLU ÖĞRENCİLERE HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILDI
Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine temizlik malzemesi dağıtıldı.
EĞİTİMLERİN BEŞİNCİSİ MUŞ´TA YAPILDI
EĞİTİMLERİN BEŞİNCİSİ MUŞ´TA YAPILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından sosyal girişimci adayı gençlere yönelik düzenlenen sosyal girişimcilik eğitimlerinin beşincisi Muş´ta gerçekleştirildi.
BELDE VE KÖY OKULLARINA ZİYARET
BELDE VE KÖY OKULLARINA ZİYARET
Belde ve köy okullarını ziyaret eden Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sınıfları tek tek gezerek okullar hakkında bilgi aldı.
112 EKİPLERİ KIŞ HAZIRLIĞINI TAMAMLADI
112 EKİPLERİ KIŞ HAZIRLIĞINI TAMAMLADI
112 Acil Servis ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle yolu kapanabilecek köylerde olası durumlara karşı vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır durumda bekliyor.
MÜSABAKALAR NEFES KESTİ
MÜSABAKALAR NEFES KESTİ
2019-2020 sezonu Okullar Arası Müsabaka Seçmeleri Kros İl Birinciliği koşusu nefesleri kesen mücadelelere sahne oldu.
ALİYEVA, 100. YIL TOPLANTISINA KATILDI
ALİYEVA, 100. YIL TOPLANTISINA KATILDI
Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinin yüzüncü yılı münasebetiyle düzenlediği toplantıya katıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yakın temas sağlandığı operasyonun detaylı görüntüleri ortaya çıktı.
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Yemek Hizmetleri Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
İHALE İLANI
İHALE İLANI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE İLANI
İHALE İLANI
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE İLANI  MUŞ ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI  MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 265 TON LİNYİT KÖMÜRÜ VE 10 TON MEŞE ODUN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19´uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almak
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
Muş İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm motorlu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi Hizmeti Alımı İşinin 25.11.2019 tarihinde ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak Kanunun
İHALE İLANI  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm motorlu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç
İHALE İLANI
İHALE İLANI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 3üncü Etap Projesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektron
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Muş İl Gazetesi
20.04.2019
DOLAR
5.7726
EURO
6.4503
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.

Konfüçyus
1925 Musulu`un Cemiyet-i Akvam (BM) tarafından Irak`a Verilmesi
1991 Kazakistan`ın İstiklalı