ÇEVRE KURULU, ÖNEMLİ KARARLAR ALDI
Muş´ta Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi amacıyla, Mahalli Çevre Kurulu, Muş Valiliği toplantı salonunda toplantı gerçekleştirdi.
Tarih: 27.10.2020 09:10:17

Mahalli Çevre Kurulu, İl Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel Başkanlığında Kurul Üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda toplanarak gündemindeki konular hakkında toplantı gerçekleştirdi.   Muş Valiliği resmi web adresinden yapılan paylaşımda “İlimizde Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, illerdeki hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı Genelge yayınlamış olup bu Genelge hükmü çerçevesinde Muş İl Merkezi I. Grup, ilçeleri ise II. Grup kirlilik derecelerinde yer almıştır. Bu amaçla 2020-2021 kış sezonunda İlimiz Merkezinde kamu kurum, kuruluş ve idare binaları, lojmanları, müstakil ev, iş yeri ve apartmanlarda Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde gösterilen ve belirtilen standartlardaki yerli kömürler ve ithaline izin verilen kömürler kullanılacaktır” ibareleri yer aldı.

Denetimler hakkında

Muş Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda denetimler ile ilgili ise “İlimizde kullanımına izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması için yakıtların üretim, dağıtım, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması amacıyla; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ile Kaymakamlıklar tarafından (Bu kurumlara bağlı taşra teşkilatları dahil) gerek ayrı ayrı gerekse de ekipler oluşturularak denetimlerin gerçekleştirilmesine, Yapılacak Denetimlerde; İlimizdeki Tüm Kamu ve Kuruluşlar; Sıvı yakıt alımında teslim alma komisyonunca; yakıt boşaltımı esnasında teslim alma ve muayene kabul komisyonunca numune alınması ve akredite olmuş yeterliliğe sahip laboratuvarlarda analiz etmesi ( analiz bedeli ilgili firmaca karşılanması ) ve gelen analiz sonucuna göre ödemenin yapılması. Numune alımına; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Taşra Temsilcileri) destek verilmesi” ifadeleri kullanıldı.

Çevre kurulu kararlarına göre

Muş Valiliği resmi web adresinde paylaşılan Çevre Kurulu Kararları ise şu şekilde:

“Yıl boyunca alınan numune sonuçlarının MÇK sekretaryasını yürüten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne rapor halinde sunulması. Analizi bozuk gelen yakıtların ivedilikle EPDK ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi. Yakıt ihalelerinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden alınan “Satış İzin Belgesi´nin Aranmasını. Katı ve sıvı yakıt analizlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterlilik belgesi almış laboratuvarlarda yapılmasına.

Belediyelerce;

Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların, depoların denetimini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yapılmasına, bu denetimler sırasında talep edildiği takdirde İl Emniyet Müdürlüğü´nden destek alınmasına.

İdari sınırları içindeki binaların yakma sistemlerinin ve bacalarının temizliğinin/yıllık bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığına, yanmanın verimli olup olmadığına, binalarda ısı yalıtımına dikkat edilip edilmediğine.

İşyeri Açma Ruhsatı olmadan veya İşyeri Açma Ruhsatında ısınma amaçlı yakıt satışına izin verilmeden ısınma amaçlı yakıt satan işyerlerinin tespit edilerek gerekli yasal işlemin yapılmasına.

Yakma sistemlerinin ehliyetli usta ateşçiler tarafından yakılıp yakılmadığının kontrolünün Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmasına.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince;

Muş İline doğru olan ana arter yollarında (Muş-Bitlis, Muş-Erzurum, Muş-Diyarbakır) şehre giriş yapan kamyon ve kamyonetlerde yerli ve ithal kömür kontrolü yapılarak; fatura veya sevk irsaliyesi malın menşeini belirtir belge, satış ve uygunluk belgesi araması ayrıca ısınma amaçlı kullanılacak kömürün torbalanmış olması hususlarının kontrol edilmesine, izin verilen ısınma amaçlı yakıt özellikleri dışında ısınmada kullanılması yasaklanan yakıtların Muş´a girişinin önlenmesine, bu durumda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün haberdar edilmesine. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / Belediyenin denetimlerinde; gerektiğinde çağrılmak üzere polis memuru / memurlarının hazır bulundurulmasına.

İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerince;

Muş İline doğru olan ana arter yollarında (Muş-Bitlis, Muş-Erzurum, Muş-Diyarbakır) şehre giriş yapan kamyon ve kamyonetlerde yerli ve ithal kömür kontrolü yapılarak; fatura veya sevk irsaliyesi, malın menşeini belirtir belge, satış ve uygunluk belgesi araması ayrıca ısınma amaçlı kullanılacak kömürün torbalanmış olması hususlarının kontrol edilmesine, izin verilen ısınma amaçlı yakıt özellikleri dışında ısınmada kullanılması yasaklanan yakıtların Muş´a girişinin önlenmesine, bu durumda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün haberdar edilmesine.

Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğünce;

İlin hava kalitesi ölçümlerini yapmak ve sınır değerleri altına çekmek için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.

Yakıtların belirtilen niteliklerde olup olmadığının kontrol edilmesi.

Halk Eğitim Müdürlüğünce;

Kazancı/ateşçi kurslarının düzenlenmesi

Kaymakamlıklarca;

İlçelerde denetimlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına. Bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda, İlçelerde de karar alınmasına. İlçeye sevk edilen yakıtların menşei, nereden sevk edildiği, alıcı-satıcı bilgileri, miktarları vb. hakkında bilgiler ile birlikte 2020-2021 kış sezonu yakıt programı dahilinde yapılan denetim ve çalışmalardan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün aylık raporlar ile bilgilendirilmesine.

Analizler hakkında

Yapılacak denetimlerde yetkili merciler katı yakıtın üretildiği, torbalandığı, depolandığı,

taşındığı ve satışının yapıldığı yerlerden usulüne uygun yakıt numunelerini almak ve analizlerini akredite olmuş veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun gördüğü laboratuvarlarda yapmak/yaptırmak ve belirlenen sınır değerleri sağlamayan yakıtlar için gerekli işlemi yapmakla yükümlüdürler. Denetim sırasında, analiz ve gönderme ücreti (kargo, posta vb.) ithalatçı/üretici/satıcı tarafından ödenir.

Cezai yaptırımlar

Her bir uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt için gerekli bilgi ve belgeleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya, 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Kömür denetimlerinin sıklaştırılması, yakma teknikleri hakkında bilgilendirmeler yapılması ve aykırı davranışta bulunanlara cezai işlemlerin uygulanması. İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Hava Kirliliğinin önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların, sitelerin, konutların doğalgaz kullanımına geçişinin sağlanması. Yerel basında konunun halka duyurulması.

İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının Onaylanması

12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliğinin Mülki İdari Amirlerin Görev, Yetki ve Yükümlülükleri başlıklı 8. Maddesinin 1(a) bendi gereğince, 03.03.2020 tarih ve 1 sayılı, İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Muş İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planının onaylanmasına.

Sıfır Atık Projesinin hayata geçirilebilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncelikle atığın kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını sağlayıcı atık ünitelerinin ve geçici depolama merkezlerinin kurulabilmesi maksadıyla bağlı bulunduğu kurum/kuruluştan ödenek taleplerinin ivedi olarak yapılmasına, Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.” 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: ÇEVRE KURULU ÖNEMLİ KARARLAR ALDI
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
Muş İl Müftülüğü´nün Mevlit Kandili dolayısıyla hazırlamış olduğu, ‘Peygamberimiz Ve Çocuk´ temalı canlı yayının konuğu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat oldu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz´ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, hükümet konağı önünde ki konuşmasında, vatan hainlerine ve dış mihraklara vermiş olduğu ayar, etkinliklere damga vurdu.
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
Muş´un tarihi mekanlarından olan Yıldızlı Han´da, düzenlenen ´Muşlu Geçmiş Zaman Fotoğraf ve Resim Sergisi´ ziyaretçilerin akınına uğradı.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
AK Parti Bulanık Gençlik Kolları Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında stant açtı.
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla tarihi ilçe Malazgirt´te kutlamalar düzenlendi. Düzenlenen kutlamalarda Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, konuşma gerçekleştirdi.
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı münasebetiyle Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, milli mücadeleye kan ve can veren kahramanları andı.
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü ekinlikleri Hasköy´de törenlerle kutlanıldı.
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 97. Yıl dönümü, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi öncülüğünde coşkuyla kutlandı.
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı değerlendirmelerde bulundu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, Cumhuriyet Bayramını kutladı.
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
Muş İl Müftüsü Peygamberimiz Hz. Muhammed´in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2020-2021 yılı Akademik Kurul Toplantısını online olarak gerçekleştirdi.
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
Muş´un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyünde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı´na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayanlar için taziyeevini sınıfa dönüştüren muhtar Ali Akdeniz, böylece öğrencilerin uzaktan eğitim günlerinde derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
Malazgirt İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Mevlid Kandili Münasebetiyle açıklamalarda bulunarak vatandaşların kandilini kutladı.
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açıklamalarda bulundu.
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, Gelir Arttırıcı Ve Hayat Şartlarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar bünyesinde Muş´ta ki orman köylerindeki evlerin dış cephe izolasyonları yapılıyor.
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
Gece saatlerinde Muş Merkeze bağlı Sunay Mahallesinde beyaz eşya yetkilisinde gerçekleşen hırsızlık olayında, yaklaşık 6 bin lira maddi zarar ortaya çıktı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
Türkiye´nin şeker ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Muş´ta, tarlalardan sökülen pancarın fabrikada şekere dönüştürülmesiyle ekonomiye 450 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.6584
EURO
10.1456
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Hz. Muhammed
622 Peygamberimizin(s.a.v.) Mekkede`den hicretle Medine`ye girişi
1663 Uyvar Kalesi`nin fethi
1922 Bolvadin`in kurtuluşu
2006 Yaprak dökümünün başlaması.