“DİSKALKULİK ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ”
3 Mart Dünya Diskalkuli Günü kapsamında, Muş Alparslan Üniversitesi´nde “Diskalkulik Çocuklar ve Eğitimleri” başlıklı bir panel düzenlendi.
Tarih: 5.3.2020 08:54:40

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Matematik ve Satranç Eğitimi Topluluğu ve Diskalkuli Derneği´nin ortaklaşa düzenlediği panel, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Panelde, bireylerin matematik öğrenme sürecinde yaşadıkları güçlüğü ifade etmek için kullanılan “Diskalkuli” bütün yönleriyle tartışıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Ali Fuad Yasul´ un modere ettiği panelde, aynı fakültenin öğretim üyeleri; Dr. Yılmaz Mutlu, Dr. Zekeriya ÇAM ve Dr. Emir Feridun Çalışkan konuşmacı olarak yer aldılar.

Panelde ilk sözü, aynı zamanda Diskalkuli Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Mutlu aldı. Konuşmasına Diskalkuli´ yi tanımlayarak başlayan Dr. Mutlu, diskalkulinin önemine ve kendisini ne gibi belirtilerle ortaya koyduğuna değindikten sonra, diskalkuliye sahip çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlara açıklık getirdi. Matematikte öğrenme güçlüğü yaşayan her çocuğun diskalkulik olarak nitelendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Mutlu, bu tanının çok aşamalı bir filtrelemeden sonra konmasının doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. Dr. Mutlu, matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların çok temel ve basit aritmetik işlemleri yapmada bile güçlük yaşadıklarını, bu durumun gündelik hayatı, bu çocuklar için zaman zaman kabusa çevirebildiğini belirtti. Dr. Mutlu son olarak, erken tanı ve doğru öğretim stratejileriyle diskalkulik çocukların kendileri için gerekli ve yeterli matematik becerilerini kazanabilmelerinin mümkün olduğunu söyledi. 

Dr. Yılmaz Mutlu´dan sonra söz alan, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Zekeriya Çam da diskalkulinin bilişsel ve psikolojik boyutlarını ele alarak bellek ve bellek türlerinin öğrenme sürecindeki önemine değindi. Özellikle işleyen belleğin matematik öğrenme sürecindeki rolüne vurgu yapan Dr. Çam işleyen bellek ile matematik kaygısı arasındaki ilişkinin altını çizdi. Matematikteki yüksek kaygının işleyen belleğe hasar verebileceğini ifade eden Çam, bu kaygının düşürülmesi noktasında sürecin bütün paydaşlarına önemli görevler düştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Sadulla Jafarov´ un katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti

Panelde son sözü alan Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emir Feridun Çalışkan ise diskalkulinin ebeveyn katılım boyutunu dinleyicilerle paylaştı. Matematik öğrenme güçlüğüne sahip çocukları olan anne-babaların çocuklarına karşı nasıl bir tavır ve yaklaşım içerisinde bulunmaları gerektiğin değinen Dr. Çalışkan, tanılamadan müdahaleye kadar her boyutta ailelerin profesyonel destek almalarının önemine dikkat çekti. Bir engele sahip çocuğu olan ebeveynlerin, bu durum karşısında genellikle önce bir şok durumu yaşadıklarını, daha sonra sırasıyla; inkâr, depresyon, suçluluk, kızgınlık, utanç ve en nihayet durumu kabul etme gibi aşamalardan geçtiklerini belirten Dr. Çalışkan bütün bu sürecin matematik öğrenme güçlüğü için de geçerli olduğunu ifade etti. Çalışkan son olarak, ailelerin çocuklarına hem psikolojik hem de eğitsel açıdan yardımcı olabilmeleri için çocuğun öğretmeni, okulun rehberlik birimi, okul idaresi ve ildeki rehberlik araştırma merkezi gibi sürecin bütün paydaşlarıyla iletişim ve etkileşim halinde olmalarının önemine değinerek sözlerini noktaladı.

Panel, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sadulla Jafarov´ un katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu.

Mutlu´nun Röportajı

Düzenlenen panel sonrası Diskalkuli hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Mutlu” Diskalkuli (Dyscalculia) ifadesi Yunanca bir önek olan “dis” (bozuk-kötü) ve Latince “calculare” (sayma-hesaplama) sözcüklerinden türetilmiş olup, kötü hesaplama anlamına gelir. İlgili literatür incelendiğinde aritmetik öğrenme güçlüğü, matematik öğrenme güçlüğü, hesaplama bozukluğu, matematik-aritmetik yetersizliği vb. ifadelerin aynı anlamda kullanılan farklı adlandırmalar olduğu görülmektedir.Bu yazıda durumu ifade etmek adına matematik öğrenme güçlüğü ve gelişimsel diskalkuli adlandırmalarına yer verilecektir.

Disleksi (okuma güçlüğü) ve disgrafi (yazı yazma güçlüğü) gibi özgül öğrenme güçlüklerinden biri olan diskalkuli  “bilişsel fonksiyonlarda genel bir güçlük olmaksızın, beynin matematiksel bilişin dâhil olduğu belirli bölümlerinde oluşan bozukluk nedeniyle matematikte yaşanılan güçlük” olarak tanımlanmıştır.

Gelişimsel diskalkulinin neden kaynaklandığına dair henüz üzerinde uzlaşılan bir görüş yoktur. Bununla beraber sayı çekirdek bilgisi veya sayı hissi olarak da ifade edilen, insan ve bazı hayvan türlerinde doğuştan mevcut olduğu iddia edilen tam sayı ve yaklaşık sayı olarak isimlendirilen sistemlerdeki yetersizlik ile bellek türlerinde yaşanılan problemler nedeniyle matematikte güçlük yaşandığını öne süren hipotezler mevcuttur.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerde matematik performansı zihinsel engel, duygusal rahatsızlıklar, kültürel yoksunluk ve eğitim eksikliği gibi koşullar olmamasına rağmen, yaş, zekâ ve almış olduğu eğitimden beklenenden çok daha düşüktür. Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler, düşük matematik performansları nedeniyle zihinsel engelli ve düşük başarılı bireyler ile karıştırılmaktadırlar. Sanılanın aksine matematik öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler ortalama ya da ortalamanın üzerinde bir zekâya sahiptirler. Ayrıca düşük başarılı bireylerin düşük matematiksel performansları yetersiz eğitim gibi farklı nedenler ile açıklanabilir iken matematik öğrenme güçlüğüyaşayan bireylerin düşük performansı daha çok beynin anatomik yapısı veya bilişsel süreç becerileri gibi durumlarla ilişkilidir.

Gelişimsel diskalkuli yaygınlık oranı kullanılan ölçütler ve örneklem bağlamında birçok araştırmacı tarafından farklı rapor edilmektedir.  Ancak diskalkuli üzerine yapılan birçok araştırma incelendiğinde okul çağındaki çocuklar arasında diskalkuli görülme sıklığının %3 ile %14 arasında değiştiği ifade edilebilir.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler akranlarından farklı olabileceği gibi, kendileri gibi diskalkuli tanısı konmuş yaşıtlarından da birçok yönüyle farklı özelliklere sahiptirler. Hatta matematik öğrenme güçlüğü yaşayıp da özellikleri tıpatıp birbirine benzeyen iki tane çocuğun bulunamayacağı bile ifade edilmektedir. Özellikle farklı kriterler söz konusu olduğunda diskalkuliye sahip bireyler tümüyle kendilerine has güçlü ve zayıf profiller sergileyebilmektedirler. Diskalkuliye sahip bireylerin farklılıkları ile beraber bazı ortak özelliklerini sıralamak mümkündür. Sayıları kavrama sezgisinden yoksundurlar, sayı ile ilgili basit temel kavramları anlama güçlüğü yaşarlar, basit aritmetik işlemleri yapmada zorlanırlar, sözel problemleri çözmede güçlük yaşarlar, sayılarla işlem yapmada oldukça yavaştırlar, parmakla sayma gibi yaşıtlarının çoktan terk ettikleri stratejileri çok basit işlemlerde dahi yoğun bir şekilde kullanırlar, matematiksel dili kullanmayı güç bulurlar, işleyen bellek problemlerine sahiptirler, yüksek matematik kaygısına sahiptirler ve zaman ve/veya mekân algıları zayıftır.

1- Çocuğun matematik performansı, güçlü ve zayıf olduğu alanlar detaylı bir şekilde belirlenmeli.

2- Öğrenme süreci, çocuğun bilişsel özellikleri kadar duyuşsal özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmalı.

3- Somut-yarı somut-soyut sıralı stratejiye uygun öğrenme ortamları oluşturulmalı.

4- Kavram ve beceri analizi yapılarak öğrenme süreci küçük anlamlı adımlara bölünmeli ve tekrar yapılarak ilerlemeli.

5- Çocuğun matematiksel dili, işlenen konu dikkate alınarak, tüm zenginliğiyle, doğru bir biçimde öğrenmesine özen gösterilmeli.

Özet olarak gelişimsel diskalkuliye neyin sebep olduğu konusunda hem fikir olunan bir görüş olmadığı açıktır. Bununla beraber farklı ölçme araçları ile bireylerin matematik performanslarının detaylı bir şekilde belirlenmesi mümkündür. Bireyin bilişsel ve duyuşsal özelliklerini dikkate alarak bireysel öğretim programları çerçevesinde doğrudan matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için tasarlanmış öğretim materyalleri ile eğitsel müdahaleler yapılarak bireyin matematiksel performansında iyileşmeler sağlanabilir. Bu bağlamda erken matematiksel becerilerin öğrenilmesindeDokunSay materyalleri ile somut-yarı somut-soyut sıralı stratejiye uygun olarak oluşturulmuş öğrenme ortamları önerilebilir” ifadelerini kullandı.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
Muş İl Müftülüğü´nün Mevlit Kandili dolayısıyla hazırlamış olduğu, ‘Peygamberimiz Ve Çocuk´ temalı canlı yayının konuğu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat oldu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz´ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, hükümet konağı önünde ki konuşmasında, vatan hainlerine ve dış mihraklara vermiş olduğu ayar, etkinliklere damga vurdu.
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
Muş´un tarihi mekanlarından olan Yıldızlı Han´da, düzenlenen ´Muşlu Geçmiş Zaman Fotoğraf ve Resim Sergisi´ ziyaretçilerin akınına uğradı.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
AK Parti Bulanık Gençlik Kolları Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında stant açtı.
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla tarihi ilçe Malazgirt´te kutlamalar düzenlendi. Düzenlenen kutlamalarda Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, konuşma gerçekleştirdi.
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı münasebetiyle Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, milli mücadeleye kan ve can veren kahramanları andı.
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü ekinlikleri Hasköy´de törenlerle kutlanıldı.
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 97. Yıl dönümü, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi öncülüğünde coşkuyla kutlandı.
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı değerlendirmelerde bulundu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, Cumhuriyet Bayramını kutladı.
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
Muş İl Müftüsü Peygamberimiz Hz. Muhammed´in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2020-2021 yılı Akademik Kurul Toplantısını online olarak gerçekleştirdi.
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
Muş´un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyünde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı´na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayanlar için taziyeevini sınıfa dönüştüren muhtar Ali Akdeniz, böylece öğrencilerin uzaktan eğitim günlerinde derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
Malazgirt İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Mevlid Kandili Münasebetiyle açıklamalarda bulunarak vatandaşların kandilini kutladı.
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açıklamalarda bulundu.
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, Gelir Arttırıcı Ve Hayat Şartlarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar bünyesinde Muş´ta ki orman köylerindeki evlerin dış cephe izolasyonları yapılıyor.
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
Gece saatlerinde Muş Merkeze bağlı Sunay Mahallesinde beyaz eşya yetkilisinde gerçekleşen hırsızlık olayında, yaklaşık 6 bin lira maddi zarar ortaya çıktı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
Türkiye´nin şeker ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Muş´ta, tarlalardan sökülen pancarın fabrikada şekere dönüştürülmesiyle ekonomiye 450 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.0567
EURO
9.6470
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Mürşitlik alıcılık değil, vericiliktir?

Hacı Bektaşı Veli
1920 Anzavur isyanı.