İHALE İLANI

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

27.6.2018 09:06:19

İHALE İLANI

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Araç Kiralama Hizmet Alım işi Herkese Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) adresi                                  : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van

b) telefon ve faks numarası       : 0432 485 10 15 - 0432 215 65 54

c) elektronik posta adresi          : satinalma@daka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) niteliği, türü ve miktarı           : 6 adet (1 adet 8+1 yolcu kapasiteli minibüs, 4 adet 4+1 yolcu kapasiteli C segmenti binek araç, 1 adet 4+1 yolcu kapasiteli D segmenti binek araç)  hizmet aracı kiralama (şoförsüz)

b) yapılacağı yer                       : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van

c) süresi                                   : 2 Yıl

3-İhalenin

a) usulü                                    : Açık İhale

b) yapılacağı yer                       : Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van

c) tarihi ve saati                        : 04.07.2018 Çarşamba Günü Saat:15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.5- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7- İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi,(Oda Faaliyet Belgesi)

4.1.8- Şartname ekinde yer alan standart formlar

4.1.9- İsteklinin teklif sunduğu döneme ait SGK ve Vergi Borcunun olmadığına dair belgeler.

4.1.10- İsteklinin bağlı bulunduğu Ticaret Odası / Ticaret ve Sanayi Odasından alınan İhale yasaklısı olmadığına dair belge

4.1.11 Teklif edilen bedelin en az % 3´ü kadar isteklilerin kendi belirleyecekleri tutarda geçici  teminat 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale dokümanı  Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresinde ve www.daka.org.tr ajans web sayfasında görülebilir ve 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, 04.07.2018 saat 15:00´a kadar Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sokak No:1 İpekyolu/Van adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İstekliler tekliflerini,  birim fiyat üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

11-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İ.N:163
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Muş Devlet Hastanesi 2 Kısım Test Karşılığı Laboratuvar Cihazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19´uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Elazığ İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı ünitelerde bulunan personellere kışlık melbusat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ-MERKEZ KARABEY KÖYÜ VE AYRANCI MEZRASI KANALİZYON ŞEBEKESİ YAPIMI, FOSSEPTİK İNŞAATLARI YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye
İHALE İLANI
İHALE İLANI
K.Y.K. MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ŞEHİT YÜCEL KURTOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ BELEDİYESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ-MUS
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Muş İl Gazetesi
13.03.2019
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ya Ali, benden sonra yola gidenler, senin gösterdiğin yoldan giderlerse selamete ererler.

Hz. Muhammed
1799 Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart Akka Kalesi`ni kuşattı. Kuşatma, Napolyon`un başarısızlığı ile sonuçlandı. 21.000 kişilik Fransız ordusunu perişan eden Cezzar Ahmet Paşa`nın 5.000 askeri vardı.
1851 Türk müziği hanende, sazende ve bestekarı Basmacı Abdi Efendi İstanbul`da öldü. Doğumu
1915 Çanakkale Zaferi kazanıldı. Çanakkale Savaşı, İngiltere ve Rusya`nın 2 Ocak`ta kararlaştırdıkları gövde gösterisi üzerine çıkmıştı. Savaş 23 gün sürdü.
1920 Osmanlı Meclis-i Mebusan`ı, İstanbul`da son toplantısını yaptı.