İHALE İLANI

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İ L A N

7.8.2020 09:18:10

                                                                                   

           1-İhalenin Konusu:

                Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Malazgirt İlçesi Hanoğlu Köyü Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesinde bulunan 1-2-3-8-9-14nolu depolar  ve 227-230 nolu parsellerde kayıtlı arsaların 10 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma)  usulü ile ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00 karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi No: 41  49600  MERKEZ/MUŞ/) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

               Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin   %3 ´üdür. Geçici teminat nakit olarak olarak ‘‘ İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir. ´ ibaresinin yazılması gerekmektedir.  Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhalenin Tarihi Saati Yeri :

Söz konusu taşınmazların kiralama ihalesi 19/08/2020 Çarşamba günü Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi No: 41  49600   Merkez/MUŞ ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye´de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İdaremize borcu olmadığına dair Malazgirt İlçe Özel İdare Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

            9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

           10-İhaleye sunulan her işyeri için ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

SIRA NO

İli

İlçesi

Mh./Köy

Ada

 

Parsel

 

 

Niteliği

No

Muhammen Bedel ( 1yıllık)

Geçici Teminat Tutarı 

İhale Tarihi ve Saati

 

1

 

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

224

 

Depo

 

 1

 

 

1000,00

 

18.970,00

 

 

570,00

 

19.08.2020

10:45

 

2

 

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

238

 

Depo

 

 2

 

 

 

1000,00

 

18.970,00

 

 

570,00

 

19.08.2020

10:50

 

3

 

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

223

 

Depo

 

 3

 

 

1000,00

 

18.970,00

 

 

570,00

 

19.08.2020

10:55

 

4

 

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

235

 

Depo

 

 8

 

 

1000,00

 

18.970,00

 

 

570,00

 

19.08.2020

11:00

 

5

 

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

220

 

Depo

 

 9

 

 

500,00

 

10.780,00

 

 

324,00

 

19.08.2020

11:05

 

6

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

232

 

Depo

 

 14

 

 

500,00

 

10.780,00

 

 

324,00

 

19.08.2020

11:10

 

7

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

230

 

Arsa

 

 

 

 

5184,00

 

3.556,00

 

 

107,00

 

19.08.2020

11:15

 

8

 

 

Muş

 

 

Malazgirt

 

 

Hanoğlu

 

 

0

 

217

 

Arsa

 

 

 

 

5240,00

 

3.594,00

 

 

108,00

 

19.08..2020

11:20

 

İLETİŞİM:

Tel: 0436 212 11 65

Faks: 0436 212 17 92                                                                                                                                            
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.6584
EURO
10.1456
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki.

Mevlana
622 Peygamberimizin(s.a.v.) Mekkede`den hicretle Medine`ye girişi
1663 Uyvar Kalesi`nin fethi
1922 Bolvadin`in kurtuluşu
2006 Yaprak dökümünün başlaması.