İHALE İLANI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

21.9.2020 09:51:20

 

DOSYA NO:2020/1

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri:

 

TAPU KAYDI:

1-Satışa konu taşınmaz 2020/1;Satışa konu taşınmaz, Muş İli, Yeşilce Köyü, Köy Civarı 141 Ada 34 parsel K:1 BB:3 de kayıtlı Mesken niteliğindeki taşınmazdır. (15 Temmuz Milli İrade Mah., 105 Sok., No:5 / K:1 No:3 Merkez Muş Güncel Posta adresidir.)

 

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:Satışa konu taşınmaz, 15 Temmuz Milli İrade Mah., 105 Sok., No:5 / K:1 No:3 adresinde bulunmaktadır. Mesken 182 metrekaredir.  Parselin herhangi bir terkinin olmadığı ve söz konusu ana taşınmazın ise vaziyet planı sınırları dahilinde inşa edildiği tespit edilmiştir. Ana Taşınmaz Bodrum + Zemin + 11 Normal kattan oluşmaktadır. Bina Girişi, diğer normal katların her birinde 4 er adet mesken bulunmaktadır. Bina girişi, kat holü, sahanlıklar ve merdiven basamakları mermer kaplamadan imal edilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri ısı yalıtımlı mantolama üzeri dış cephe boyalı, çatısı ahşam mahya üzeri sac kaplamadan imal edilmiştir. Ana taşınmaz doğalgaz ısıtma sistemli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ana taşınmazda asansör bulunmakta olup henüz kullanılabilir durumda değildir. Taşınmaz 31.12.2014 tarihli onaylı mimari projesine göre her biri 3 oda, salon, antre, gece holü, mutfak, banyo, e-duş, 2 adet balkon ve lavabo- WC hacimlerinden oluşmakta olup, yaklaşık brüt 182 m² kullanım alanındadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapı olup tüm hacimlerin zemini şap kaplama, duvarları saten boyalı tavanları ise dekoratif kartonpiyer kaplamadan imal edilmiştir. Taşınmaz doğalgaz ısıtma sistemli olarak tasarlanmış olup henüz radyatör montajı yapılmamıştır. Taşınmazın mutfak dolabı vetezgâhı tamamlanmış durumdadır. Taşınmazın ekspertiz tarihinde natamam olduğu taşınmazın %77 oranında tamamlandığı tespit edilmiştir. Ekspertiz tarihinde taşınmaz üzerinde yapılan tespitlerde herhangi bir imalat çalışmasının olmadığı gözlenmiştir. Söz konusu ana taşınmaz müteahhit değişikliklerinden ötürü yapımının uzun sürmesi pay sahipleri ile olan anlaşmazlıklardan ötürü inşaat çalışmalarının ilerlemediği çevrede yapılan bağımsız araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.

 

 

 

 

MUHAMMEN BEDELİ: 

Satışa konu taşınmaz 125.000,00-TL (YüzYirmiBeşbinTürkLirası)

 

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Satışa konu taşınmaz

1. açık arttırma: 20.10.2020 günü saat: 10:00-10: 05 arası Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale salonu Saray mahallesi Tuna Cad.  No:207 Merkez / Muş adresinde

 

2. açık arttırma: 27.10.2020 günü saat: 10:00-10:05 arası Muş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale salonu Saray mahallesi Tuna Cad.  No:207 Merkez / Muş adresinde yapılacaktır.

 

Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan 93.750,00 TL (Doksanüçbinyediyüzelli Türk Lirası)´sini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 27/10/2020 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50´ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75´den açılacaktır.)                  

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin %7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır. KDV oranı %18dir.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irat olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1 takip no´lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

 

 

                                                                 Ramazan Turan

                                                                Sosyal Güvenlik İl Müdürü       
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.6584
EURO
10.1456
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Bal her ağıza tatlılık verir

Mevlana
622 Peygamberimizin(s.a.v.) Mekkede`den hicretle Medine`ye girişi
1663 Uyvar Kalesi`nin fethi
1922 Bolvadin`in kurtuluşu
2006 Yaprak dökümünün başlaması.