GÖÇ, KALKINMA VE İNANÇ ELE ALINDI

 

Muş Alparslan Üniversitesi´nde düzenlenen “ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı”nın ikinci gününde sosyal kalkınma, kültür ve turizm, tarım ve hayvancılık, enerji, eğitim ve sanayi alanlarında toplam 22 oturum halinde sunumlar gerçekleştirildi. Her salonda sabah iki ve öğleden sonra iki oturum halinde yapılan sunumlarda, alanlarında uzman birçok akademisyen bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak birçok konu hakkında bilgi verdi. Oturumların sonunda konuşmacılara katılım belgeleri takdim edildi.

Sabah düzenlenen oturumlarda yer alan konuşmacılar ve konuları şu şekilde: A salonu 1. oturumda; Oturum Başkanı- Prof. Dr. Cevat Selam, Konuşmacılar; Prof. Dr. Cem Saatçioğlu “Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Türkiye´deki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Gelişimi”, Doç. Dr. Selahattin Kaynak- “Elektrik Enerjisi Sektöründe Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Analizi: Türkiye´nin İlk Bin Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama”, Doç. Dr. Cuma Bozkurt, “ Türkiye´de Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi”, Araştırma Görevlisi Gökhan Satılmış “Kalkınmada Yerel ve Sürdürülebilir Enerji Etkisi: Biogaz”, Araştırma Görevlisi Gülsüm Akarsu “ Türkiye´de Doğal Gaz Piyasası: Bölgesel Gelişmeler ve Enerji Arz Güvenliği” ile ilgili sunumlar yaptılar.

Göç, Kalkınma, İnanç Gibi Konular Ele Alındı

A salonu 2. oturumu, Oturum Başkanı Prof. Dr. İhsan Bulut başkanlığında yapıldı.

2. oturumun konuşmacıları; Prof. Dr. Abdullatif Tüzer “Kalkınmanın Kültürel Temelleri”, Prof. Dr. Salih Yılmaz “Turizmin Kültürel İlişkilere Katkısı: Rusya Örneği, Prof. Dr. Juhani Tuominen “Türbe, Sema and a modernist visual art interpretation”, Doç. Dr. Nurullah Ulutaş “ Kültürel Bir Sembolün Kalkınma Unsuru Olarak Sunulması: “Malazgirt”, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bülbül“ Bahattin Karakoç´un Şiirinde İnşa ve İdrak Problemi Olarak Mazi” sunumlarını yaptı. B salonu 1. Oturum´da ise; Oturum Başkanı- Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz Konuşmacılar; Doç. Dr. Yusuf Batar“ Sosyal Sermaye ve Din”, Doç. Dr. Abdulcelil Bilgin “Kanaatin ‘Veren Eli´ ile Kapitalin ‘Homo economicus´u arasında yaşanan ‘Duygusal´ Salınımlar”, Yrd. Doç. Dr. Mahsum Aytepe “Kalkınma-İnanç İlişkisi ve Kalkınmada Dini İnanışların Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. Fikret Gedikli “Kur´an´ın Önerdiği Toplumsal Yapının İnşasında Bir Bütün Olarak Kalkınmanın Temel İlkeleri ve Dinamikleri”, Araştırma Görevlisi Furkan Asya“ İslam İtikadında İnsan-Meta Münasebeti ve Sonuçları” ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. B salonu 2. oturumu, Oturum Başkanı Prof. Dr. Niyazi Mehdi başkanlığında yapıldı. Konuşmacılar ise; Prof. Dr. Omebek Karymshakov “Sosyal Kalkınmanın Gelişim Süreci”, Prof. Dr. Kenan Ören “Sosyal Kalkınma Bağlamında Bediuzzaman´ın Sosyal Denge Politikası”, Prof. Dr. Temir Jorobekov “Göç ve Sosyal Kalkınma”, Yrd. Doç. Dr. Kasım Muminoğlu “Sosyal Kalkınmada Sosyal Felsefenin Rolü”. Öğretim Görevlisi Murat Şahin “Sosyal Kalkınmada Network Girişimciliğin Önemi Üzerinde Bir İnceleme” sunumları gerçekleşti. C salonu 1. oturum ise Oturum Başkanı- Prof. Dr. Fuat Ercan tarafından yapıldı. Konuşmacılar; Doç. Dr. Ethem Kadri Pektaş  “Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Örneğinde Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Sosyal Kalkınmanın sağlanmasına Yönelik Katkıları”, Doç. Dr. Serdar Öztürk “Devlet Desteklerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Ahika Tarafından Uygulanan 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programının Etki Analizi Araştırması”, Doç. Dr. Ömer Faruk Altunç “Fakirlik Kısırdöngüsünün Kırılmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü: DAKA Örneği”, Dr. Emin Yaşar Demirci- “Bölgesel Kalkınmada Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Önemi”, Ömer Arvasi-“Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Uygulanan KOBİ Mali Destek Programlarının Firmalar Üzerindeki Etkileri” sunumları yapıldı. c salonu 2ı. Oturumda da Prof. Dr. Zeynep Karaçor “Bölgesel Kalkınma, Ekonomik Çıktı ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Trb2 Örneği”, Yrd. Doç. Dr. Efdal Polat “ Bölgesel Kalkınma Politika Aracı Olarak Teşvik Politikaları: Trc3 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vahit Eren-“Dış Ticaretin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Trb1 Bölgesi Örneği”, Yrd. Doç. Yeşim Kubay “Yeni Bölgeselcilik Anlayışının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri”, Yrd. Doç. Dr. Ş. Mustafa Ersungur-“Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Öncü Sektörlerin Analizi: DAP ve GAP Üzerine Bir inceleme” sunumları, D salonu1. oturum, Oturum Başkanı- Nazif Yılmaz başkanlığında yapıldı.  Doç. Dr. Recep Aslan “Müderrislerin Toplumsal Yaşamdaki Rolü-Muş Örneği”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salmazzem- “Bölge Medreselerinin Yazılı ve Sözlü Edebiyatın Gelişmesindeki Rolü”, Öğretim Görevlisi Nevzat Eminoğlu “Bazı Üniversitelerde Açılan Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Bölgenin Normalleşme ve Gelişmesine Olan Etkisi”, Okutman Hatip Erdoğmuş “Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Bölge Üniversitelerine Katkısı”, Araştırma Görevlisi Celal İnce“ Bir Sosyal Politika Olarak Eğitim” D salonu-2 Oturum da; Doç. Dr. Emin Çelebi  “Kültürce Kalkınmanın Sosyal Şartları” Perspektifinden Doğu Anadolu Bölgesine Bir Bakış, Yrd. Doç. Dr. İskender Dölek “Muş İli ve Yakın Çevresinde Jeoturizm Açısından Değerlendirilebilecek Jeositler”, Araştırma Görevlisi  Tolga Korkusuz “ Coğrafi Çevrenin Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkilerine Tipik Bir Örnek Hamur (Ağrı), Öğretim Görevlisi İbrahim Burçin Asna  “Alevi İnanacında Araştırılmamış Bir Kutsal Mekan Örneği: Baba Mansur/Kurhüseyin Dergahı, Yrd. Doç. Dr. Ali Turan Bayram  “Otel İşletmeleri Web Siteleri ve Facebook Hesaplarının Değerlendirilmesi: Muş İlindeki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma” sunumları yapıldı.

“ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı”nın 2. gün oturumları diğer oturumlar ve sunumlarla devam etti.