İŞ MAKİNELERİYLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI

Vali Seddar Yavuz imzalı yayımlanan genelgede; trafiğe çıkan her türlü iş makinelerinin günlük bilgileri ve belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlanması uyarısında bulunuldu. Son günlerde meydana gelen terör olaylarında iş makinelerinin sıkça kullanıldığı tespit edildiği belirtilen genelgede şu ifadelere yer verildi: “Valiliğimiz tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/C maddesine dayanılarak kamu ve özel sektöre ait iş makinelerinin kullanımı, sevk ve idaresi ile ilgili aşağıdaki karar ve tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Buna göre; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, bunların bağlı ve ilgili kuruluşları bu kurumlar için kiralama, hizmet alımı veya ihaleli iş yapan firmalar ile özel firmalar ve şahıslara ait olan iş makineleri de dâhil olmak üzere trafiğe çıkan her türlü iş makinesi için;  iş makinesinin ruhsat sahibine ait bilgiler, iş makinesi operatörünün adı soyadı ve T.C kimlik numarası bilgileri, iş makinesinin hangi kurum veya kuruluş veya kişi adına iş yaptığı, iş makinesinin hangi iş için görevlendirildiği, iş makinesinin hangi güzergâhta hangi saatler arasında çalışma yapacağına ilişkin bilgiler. Yukarıdaki sayılan hususları içeren bir “İş Makinesi Görev Belgesi” günlük olarak düzenlenerek yetkili kişi tarafından imzalanıp mühür/kaşe yapılmak suretiyle iş makinesi operatörüne teslim edilecektir” denildi.

“Belgelerini İbraz Etmeyen Makineler Parka Çekilecek”

Belgeyi ibraz edemeyen iş makinelerinin derhal parka çekileceğini belirtilen açıklamada:

“Özel ve kamu sektörüne ait tüm iş makineleri kolluk kuvvetleri tarafından iş makineleri, gerek seyir halinde gerekse de çalışma esnasında, denetime tabi tutulacak ve yukarıda muhteviyatı belirtilen ve bir örneği ekte bulunan “İş Makinesi Görev Belgesi” sorulacaktır. Bu belgeyi ibraz edemeyen iş makineleri derhal parka çekilecektir. Parka çekilen iş makineleri gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yetkilisi tarafından teslim alınabilecektir. Özel sektör firmaları tarafından kiralanan araçlar için benzer uygulama Emniyet ve Jandarma tarafından görev ve sorumluluk bölgeleri itibari ile planlanarak takibi sağlanacaktır. Eksik belge nedeniyle iş makinesinin parka çekilmesi halinde her türlü çekici, otopark vb. diğer masraflar çekilen iş makinesinin ilgilisi tarafından karşılanacaktır. Yaygın şiddet olaylarının cereyan etmesi halinde Mülki Amirin emri ile “İş Makinesi Görev Belgesi” bulunduran araçlardan da işlerine ara vermeleri ve gösterilecek yere park etmeleri kolluk tarafından istenebilecektir. Bu durumda araçların yaptıkları işe ara vermeleri ve kendilerine gösterilen yere park etmeleri zorunludur. Bu hususta direnç göstermeleri halinde kolluk tarafından zor kullanılarak iş makineleri parka çekilecek ve 4. madde hükmü uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Riayet Etmeyenlere Yasal İşlem Yapılacaktır”

Genelge hükümlerine riayet etmeyen araç sahibi kurum, kuruluş ve firma yetkilileri hakkında yasal işleminin yapılacağını belirtilen açıklamada: “Bu genelgede belirtilen ve uygulamaya konulacak hususların uygulanması, takip edilmesi ve denetlenmesinden il merkezinde; sorumluluk alanlarında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar ve ilgili birimleri sorumlu olacaktır. İş bu Genelge hükümlerine riayet etmeyen araç sahibi kurum, kuruluş ve firma yetkilileri hakkında (memurlar için disiplin hükümleri saklı kalmak şartıyla) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi delaletiyle aynı kanunun 66. maddesi hükmü uyarınca yasal işlem yapılacaktır” denildi.