MŞÜ´DE “ROMAN VE TASAVVUF” KONUŞULDU

Muş Alparslan Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi seminerleri çerçevesinde bu hafta “Roman ve Tasavvuf” konusu ele alındı. Yrd. Doç. Dr. Turan Güler´in Mehmet Akif Ersoy Dersliklerinde sunduğu seminerde edebiyat, roman ve tasavvuf kavramları açıklandı ve bu kavramların tarihsel süreç içindeki rollerine değinildi. Edebiyat bilimi ile edebiyat sanatı arasındaki ilişkinin boyutlarını açıklayan Yrd. Doç. Dr. Turan Güler, özellikle edebiyatın birey ve toplum inşasında önemli bir rol oynadığını, bu bağlamda roman ile tasavvuf arasındaki ilişki örgüsünden bahsetti. Güler, ayrıca konuşmasının sonunda bin yılı aşkın bir süredir var olan tasavvuf kültürünün XVIII. yüzyılda başlayan batılılaşma hareketleri çerçevesinde erken dönem cumhuriyet idaresinin resmi ideolojisinin desteği ile nasıl yok edilmeye çalışıldığını anlatarak bu süreçte romanın üstlendiği role dikkat çekti. Akademik personelin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı seminer, edebiyat ve tasavvuf ilişkisi hakkında yöneltilen soruların cevaplandırılmasının ardından sonlandırıldı.