ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ALINACAK

Muş Alparslan Üniversitesi, fakültelerinin çeşitli bölümlerine öğretim üyesi alımı için ilana çıktı.

Rektörlük, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne Genel Sosyoloji ve Met. Anabilim Dalına ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalına birer profesör, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalına bir doçent, Kürt Dili ve Edebiyatı´na bir doçent, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Anabilim Dalına bir doçent ve iki yardımcı doçent, Matematik ve Fen Bilimi Bölümüne Matematik Eğitimi Anabilim Dalına bir doçent, Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalına bir doçent ve bir yardımcı doçent, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalına bir doçent ve yardımcı doçent, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına bir doçent, Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Mantık Anabilim Dalına bir yardımcı doçent, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına bir yardımcı doçent, Psikoloji  Bölümü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalına bir yardımcı doçent, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne Genel Sosyoloji ve Met. Anabilim Dalına bir yardımcı doçent, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalına, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalına birer yardımcı doçent ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalına ikişer yardımcı doçent, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalına bir doçent ve üç yardımcı doçent, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalına bir doçent ve diğer fakültelerin anabilim dallarına doçent ve yardımcı doçentin alınacağını duyurdu.

“Kriterleri Sağlamış Olmak Koşuluyla Öğretim Üyesi Alınacaktır”

MŞÜ´den konuyla ilgili yapılan duyuruda; “Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48´inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir” denildi.

“Personel Dairesi Başkanlığına Başvurmaları Gerekmektedir”

Başvuracak öğretim üyelerinin şartları hakkında da bir açıklamada bulunan Rektörlük; “Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçentlik kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek, ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir. Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD´yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesine www.alparslan.edu.tr adresinde bulunan mevzuat ve formlar linkinden ulaşarak başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur. Yardımcı Doçent adayları, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği´nin 6´ncı maddesine göre yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar. Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramaz. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır. Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı 29.12.2016 tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan, belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavları 13.01.2017 günü saat 10.00´da Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mehmet Akif Ersoy dersliklerinde yapılacaktır” denildi.