TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAK

Muş Alparslan Üniversitesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alacağını açıkladı. Konuyla ilgili Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü´nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Başvuru şartları; bir lisans programından mezun olmak (Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK´ten denklik belgesi almaları zorunludur). ALES şartı aranmamaktadır. (ALES puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır), Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) şartı aranmamaktadır. (YDS veya eşdeğeri puanı varsa genel değerlendirmeye alınacaktır), yüksek lisans programlarına başvuran adayların transkriptinde 4´lük sistemin 100´lük sistemdeki karşılığı yazılı değilse Yükseköğretim Kurulu´nun “4´lük sistemdeki notların 100´lük sistemdeki karşılıkları” tablosu kullanılır. Değerlendirmede üniversitelerin verdikleri not dönüşüm tabloları dikkate alınmayacaktır. Başvurular sadece şahsen veya noter vekaleti ile kabul edilmektedir. Posta ve diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihleri 22-26 Ağustos 2016, giriş sınavı tarihi ve saati 31 Ağustos 2016 Çarşamba Saat 14.00, başvuru sonuçların ilanı 02 Eylül 2016, kesin kayıt tarihleri 5-6 Eylül 2016, yedek kayıt tarihleri 8 Eylül 2016, ders kayıt tarihleri 5-11 Eylül 2016, ders başlama tarihi 19 Eylül 2016 Giriş sınavı yazılı sınav olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Binası dersliklerinde yapılacaktır” denildi.

Başvuru İçin Gerekli Olan Evraklar

Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ikinci öğretim ücretli tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adaylardan istenen belgeler şu şekilde: “Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasında formlar kısmından veya Enstitümüz sekreterliğinden alınabilir). Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, lisans transkriptinin aslı veya fotokopisi, varsa ALES sonuç belgesi (2013 güz dönemi ales puanı ve sonrası kabul edilecektir). Varsa yabancı dil sınavı veya eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS Sonuç Belgesi, 1 adet fotoğraf. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir” ifadeleri kullanıldı.

“100 Üzerinden 50 Puan ile Değerlendiriliyor”

Adayların değerlendirme sıralamasına alınabilmesi için giriş sınavından 100 üzerinden en az 50 almaları gerekiyor, açıklamanın devamında şu Değerlendirmelerde bulunuldu: Adayın ALES puanının % 20´si, mezuniyet notunun % 30´u, giriş sınavı notunun % 40´ı, varsa yabancı dil notunun % 10´u toplanarak elde edilen puana göre adaylar arasında sıralama yapılır. Sıralama sonucunda ilan edilen kontenjan kadar asıl ve varsa yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir” denildi.

“Toplamda Ödenecek Ücretin 3 Bin 900 Tl´dir”

Tezsiz Yüksek Lisans eğitim-öğretimi ücretli olduğu ifade edilen açıklamada: “Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında, saat başına ders kredi

Ücreti 130 TL olup, toplam ücret 3 bin 900 TL´dir. Ödeme, dönemlere göre olup 3 dönemde yapılacaktır. Kayıt dönemlerinden önce ödemelerin yapılması gerekmektedir.

1 dönem (Ders Dönemi): 1 bin 300 TL (5 ders, 15 kredi) olup, 2. dönem (Ders Dönemi): 1 bin 300 TL (5 ders, 15 kredi) ve 3. dönem (Dönemi Projesi): 1 bin 300 TL (Proje)  ve toplamda ödenecek ücretin 3 bin 900 TL´dir” diye belirtildi.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler ise şu şekilde: “Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti, not döküm belgesinin aslı ya da noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti, 2 adet fotoğraf (4,5×6 cm /Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı), ilgili programın öğrenim ücretinin tümünün ya da ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi” olduğu belirtildi.