“TÜRK TÜTÜNÜ DÜNYA PAZARINDAKİ YERİNE ULAŞMALI”

Türkiye Tütün Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Başkanı Şeyhmus Solgun, Türk tütününün dünya pazarında hak ettiği konuma ulaşması gerektiğini söyledi. Türk tütününün bu bölgelerde yaklaşık 40´a kadar çeşidi ya da tipi olduğunu belirten Solgun, tütünde Lübnan modeline dikkat çekerek yerli tütünün önemine değinerek şunları söyledi:“Tütün üretimi 400 yılı aşan bir süredir Anadolu´nun ekolojik koşullarına uyum sağlanmış; ‘Türk tütünü´ adı ile kendine özgü niteliklere ulaşmıştır. Türk türünü gerek tat, koku ve ıslah edici özellikleri ile sigara harmanlarının önemli bileşeni olması, gerekse de Türkiye´de diğer tarımsal ürünler içerisinde yüksek dışsatım yeteneği ve ekonomiye sağladığı katma değer gücüyle üretimde ve ekonomideki önemli yerini korumuştur” dedi.

“40´a Kadar Çeşidi Ya Da Tipi Var”

Türk tütününün bu bölgelerde yaklaşık 40´a kadar çeşidi ya da tipinin olduğunu söyleyen Solgun: “Ege, Karadeniz, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri olarak Türk tütünü olarak adlandırıyoruz ve Türk tütününün bu bölgelerde yaklaşık 40´a kadar çeşidi ya da tipi var. Bu çeşitlerin gerek morfolojik yapıları, gerekse kimyasal birleşenleri, yani sonuçta kalite ve içim değerleri bir birinden oldukça farklıdır. Sigara üreticilerine daha fazla yerli tütün kullanma şartı getirilmesi halinde cari açık 145 milyon dolar azalacaktır. Dünyanın en kaliteli tütünü Türk tipi tütünüdür. Türk tipi tütünden üretilen sigaraların piyasaya sunumlarını gerektiği gibi yapmadı ve pazar kendi tütünlerinden üretilen ürünlerin eline geçti. Oysa sigara üreticilerine daha fazla yerli tütün kullanma şartı getirilmesi kırsalda kalkınmayı artırır” ifadelerine yer verdi.