VALİLİK UYARIDA BULUNDU

İlde göl, gölet, baraj gölü, regülâtör, sulama kanalı ve akarsularda boğulma olaylarının önlenmesi hakkında Muş Valiliği karar alarak, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yaz aylarında ilimizde çocuk ve genç yaştaki vatandaşların serinlemek veya avlanmak amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama veya hayvan içme suyu göletlerine girdikleri gözlemlenmekte ve bunun sonucu olarak da boğulma vakalarıyla karşılaşılmakta. Konu üzerine bir karar alan Muş Valiliği, vatandaşları uyardı. Muş Valiliği´nden yapılan açıklamada: “İlimiz sınırları içerisinde çok sayıda tabii göl, baraj gölü, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti ile sulama kanalları ve akarsu bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında; İlimizde çocuk ve genç yaştaki vatandaşlarımız serinlemek veya avlanmak amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama veya hayvan içme suyu göletlerine girdikleri gözlemlenmekte olup, bunun sonucu olarak da boğulma vakalarıyla karşılaşılmaktadır. Suyun Depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesisler ile göllerde; zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim göstermesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle oluşması sebebiyle zeminin çamur formunda olması, su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, göl ve gölet alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının olması, su iletimi ya da deşarjı maksadıyla inşa edilen kanallar ve akarsularda; su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi (soğuk şoku: İlk başta ağır bir solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı ve tansiyonun yükselmesi.) yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, suyun hızlı ve türbülanslı akması, kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması, kanal güzergahı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının bulunması, sebebiyle serinlemek yada yüzmek maksadıyla su depolama alanları, sulama kanalları ve akarsulara girmek hayati risk oluşturduğundan, kamu esenliği, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla, tabii göl, baraj gölü, gölet, akarsu, sulama kanalı, sulama veya hayvan içme suyu göleti, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde yüzmek veya buralarda diğer maksatlarla girmenin yasaklanması bu kararın amacını oluşturmaktadır” sözleri kullanıldı.

 

GÜVENLİK TEDBİRLERİDE BELİRTİLDİ

Açıklamanın devamında, alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler verildi. Açıklamada: “Bu karar ilimiz sınırları içerisindeki tabii göl, baraj gölü, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik olarak alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar. Bu kararda geçen terimler; Tabii Göl: Arazideki çukurluk alanların dolması sonucu meydana gelen göl. Baraj, Gölet Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan sulama veya elektrik üretmek amacıyla, inşa edilen barajın arkasında oluşan göl. Sulama Göleti: Belirli bir bölgeye ait tarım arazilerini sulamak amacıyla oluşturulan göleti. Hayvan İçme Suyu Göleti: Belirli bölgelerde hayvanların içme suyunu temin etmek için oluşturulan göleti. Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferini sağlamak için inşa edilen kanalı. Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı. Taşkından Koruma Tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak, sel kapanı gibi akan ya da durağan su kütlelerini içeren yapılardır” ifadeleri kullanıldı.

 

“GÖREVLİLERCE İDARİ İŞLEM UYGULANIR”

Açıklamanın sonunda ise: “Mülki Amir; Muş Valisi ve İlçelerde Kaymakamlar, Kolluk; polis ve jandarma teşkilatını, İdari İşlem; bu kararla getirilen kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından uygulanan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/c ve 66´ıncı maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu´nun 32 inci maddesi hükümleri çerçevesinde alınmıştır. Muş İl sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde suya girmenin yasaklanmasına, Muş il sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde,  suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına,  Muş il sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı, ve taşkın koruma tesislerinde,  suya giren 15 yaşından küçüklerin, sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla, tabii göl, gölet, baraj gölü, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın korunma tesislerinde suya girmelerinin önlenmesi amacıyla, kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına; İdari yaptırımların Kolluk Görevlileri, Belediye Zabıta Görevlileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına; Ayrıca, başta Belediyeler olmak üzere kamu kurumları ve özel şahıs işletmelerine ait inşaat sahalarında, kanal veya hafriyat çukuru ve benzeri yerlerde oluşan su birikintileriyle ilgili kurumlarca gerekli (korkuluk, tel çit, ikaz levhaları vb. koruyucu yapıların yapılması) tedbirlerin alınmasına; bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kararı Muş Valiliği yürütür” denildi.